ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสำหรับบุคคลที่เป็นคนไทย
 • บุคคลที่เป็นคนไทย สามารถสมัครสมาชิกได้โดย
  • วิธีที่ 1 ยืนยันด้วยอีเมลของคนไทย.คอม (ขออภัย ปิดรับสมัครวิธีนี้ชั่วคราว)
  • วิธีที่ 2 ระบุข้อมูลเลขประชาชน ผ่านการตรวจสอบข้อมูลหน้าบัตร ของกรมการปกครอง (ขออภัย ปิดรับสมัครวิธีนี้ชั่วคราว เนื่องทางกรมการปกครอง ปิดบริการตรวจสอบหน้าบัตรฯ ทางพันทิปจะเปิดการสมัครวิธีนี้ทันที เมื่อระบบตรวจสอบของกรมการปกครอง สามารถใช้งานได้)
  • วิธีที่ 3 ระบุข้อมูลเลขประชาชน พร้อมแนบรูปหลักฐานยืนยันตน (บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ)
  • วิธีที่ 4 Mobile Register ใช้มือถือ Activate เป็นสมาชิก (ไม่ต้องระบุข้อมูลเลขประชาชน) ค่า sms ครั้งละ 10 บาท *ใช้งานได้ 30 วัน

   หมายเหตุ : เกี่ยวกับสมาชิก Mobile Register

   1. สามารถใช้สิทธิ์ต่างๆ เหมือนสมาชิกวิธีที่ 3 ยกเว้น ไม่สามารถโพสกระทู้ในบางห้อง ได้แก่ ราชดำเนิน, สินธร, ศาสนา, โต๊ะเครื่องแป้ง, ศุภชลาศัย และอาจถูกจำกัดสิทธิ์ในห้องอื่นๆ เพิ่มในอนาคต, ไม่สามารถมีส่วนร่วมในการใช้งาน ระบบคะแนนสมาชิก (แลกของรางวัล), โหวตกระทู้แนะนำ, โหวตลบกระทู้ (ไฟเขียว-ไฟแดง), โหวต Blog, โหวตผู้ใช้งานออกจากห้อง Chat หรืออาจจะถูกจำกัดสิทธิพิเศษบางอย่าง ที่จะมีในอนาคต
   2. ใช้งานได้ 30 วัน หากต้องการใช้งานต่อ ต้องเลือก Upgrade สมาชิก หรือต่ออายุสมาชิก เพื่อใช้งานได้ต่ออีก 30 วัน โดยกด sms ยืนยันเบอร์มือถือที่ใช้งานปัจจุบัน (ค่า sms ครั้งละ 5 บาท)
   3. สมาชิกแบบ Mobile Register สามารถ Upgrade สถานะสมาชิก โดยยืนยันหลักฐานยืนยันตัวเพิ่มเติม เพื่อใช้สิทธิ์เหมือนสมาชิกปกติได้ และไม่จำเป็นต้อง Activate มือถือไปตลอด
   4. ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการให้บริการ

  • วิธีที่ 3 ระบุข้อมูลเลขประชาชน พร้อมแนบรูปหลักฐานยืนยันตน
   • ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์ Pantip.com

     - อ่านข้อตกลงและยืนยันยอมรับ เงื่อนไขต่างๆ ของการสมัครสมาชิก
     - ตรวจสอบและเลือกชื่อนามแฝงที่ต้องการ โดยสามารถสำรองชื่อเพื่อไม่ให้เสียเวลาแก้ไข ได้รวมสูงสุด 3 ชื่อ
     - ระบุข้อมูลเลขประชาชน พร้อมแนบรูปหลักฐานยืนยันตน (ไฟล์ภาพ jpg, gif, png ขนาดไม่เกิน 500kb)
     - ตรวจสอบข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ให้ถูกต้อง ก่อนยืนยัน ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
   • ขั้นตอนที่ 2 : เว็บไซต์ Pantip.com ตรวจสอบข้อมูล การสมัครสมาชิก และแจ้งผลกลับให้ทราบทาง e-mail ที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 3 วันทำการ
     - หากข้อมูลการสมัครไม่เรียบร้อย ผู้สมัครจำเป็นต้อง แก้ไขข้อมูลใหม่ จนกว่าจะสมบูรณ์
   • ขั้นตอนที่ 3 : ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบ e-mail เพื่อยืนยันชื่อสมาชิก และกำหนดรหัสผ่านสมาชิก เพื่อเป็นสมาชิกเว็บไซต์ Pantip.com

    หมายเหตุ :
    - การสมัครวิธีนี้เฉพาะผู้ที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น
    - หลักฐานที่รับพิจารณา จะต้องมีข้อมูลเลขประชาชน เช่น บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ ต้องสามารถเห็นรายละเอียดชัดเจน และเหมือนจริงไม่ใช่สำเนา โดยถ่ายรูปบัตร หรือ scan สีจากหลักฐานจริงเท่านั้น (สามารถระบุประทับในหลักฐานว่า ใช้เฉพาะการสมัครสมาชิก Pantip.com)

[สมัครสมาชิกวิธีที่ 3 คลิกที่นี่]


  • วิธีที่ 4 ใช้มือถือ Activate SMS เป็นสมาชิก (ไม่ต้องระบุข้อมูลเลขประชาชน)
   • ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์ Pantip.com

     - อ่านข้อตกลงและยืนยันยอมรับ เงื่อนไขต่างๆ ของการสมัครสมาชิก
     - ตรวจสอบและเลือกชื่อนามแฝงที่ต้องการ โดยสามารถสำรองชื่อเพื่อไม่ให้เสียเวลาแก้ไข ได้รวมสูงสุด 3 ชื่อ
     - ระบุอีเมลที่สามารถติดต่อได้
     - ตรวจสอบข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ให้ถูกต้อง ก่อนยืนยัน ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
   • ขั้นตอนที่ 2 : เว็บไซต์ Pantip.com ตรวจสอบชื่อนามแฝงที่เลือกไว้ แล้วแจ้งผลกลับให้ทราบทาง e-mail ที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 3 วันทำการ
     - หากข้อมูลการสมัครไม่เรียบร้อย ผู้สมัครจำเป็นต้อง แก้ไขข้อมูลใหม่ จนกว่าจะสมบูรณ์
   • ขั้นตอนที่ 3 : ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบ e-mail เพื่อยืนยันชื่อสมาชิก และกำหนดรหัสผ่านสมาชิก เพื่อเป็นสมาชิกเว็บไซต์ Pantip.com

   • ขั้นตอนที่ 4 : ผู้สมัครจะต้อง Activate SMS ทางมือถือ จึงจะสามารถใช้งานสมาชิกได้

   • หมายเหตุ :
    - ไม่สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์ซ้ำกับเบอร์ที่เคยสมัครแบบ Mobile Register แล้วได้ (รวมทั้งที่ยกเลิกแล้ว)
    - ค่าบริการ sms ข้อความละ 10 บาท (เป็นค่าดำเนินการของระบบมือถือ ไม่ใช่ค่าสมัครสมาชิก)
    - ส่ง sms ได้เฉพาะระบบ AIS, DTAC, True Move, Hutch (TrueMove H ยังใช้ไม่ได้)

[สมัครสมาชิกวิธีที่ 4 คลิกที่นี่] *

* ใช้งานได้ 30 วัน แล้วจะหมดอายุ ต้องต่ออายุสมาชิก โดยกด sms ยืนยัน ครั้งละ 5 บาท แล้วจะใช้งานได้ต่อคราวละ 30 วัน หรือ ต้อง Upgrade สมาชิกโดยยืนยันบัตรประชาชน เพื่อใช้งานสมาชิกได้แบบไม่หมดอายุ

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสำหรับบุคคลที่เป็นชาวต่างชาติ
 • บุคคลที่เป็นชาวต่างชาติ
  • ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์ Pantip.com
   - อ่านข้อตกลงและยืนยันยอมรับ เงื่อนไขต่างๆ ของการสมัครสมาชิก
   - ตรวจสอบและเลือกชื่อนามแฝงที่ต้องการ โดยสามารถสำรองชื่อได้ รวมสูงสุด 3 ชื่อ
   - กรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสำหรับติดต่อ
   - ตรวจสอบข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ให้ถูกต้อง ก่อนยืนยัน ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  • ขั้นตอนที่ 2 : ส่งหลักฐานที่ระบุสัญชาติ เช่น สำเนา Passport (page ที่ระบุสัญชาติ) มายืนยันข้อมูลการสมัครสมาชิก
  • ขั้นตอนที่ 3 : เว็บไซต์ Pantip.com ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสมาชิก และแจ้งผลกลับให้ทราบทาง e-mail ที่ลงทะเบียนไว้
   - หากข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับหลักฐานที่ส่งมายืนยัน ผู้สมัครจำเป็นต้อง แก้ไขข้อมูลใหม่ จนกว่าจะสมบูรณ์ และเมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้อง mail มาแจ้งให้ทาง Pantip.com ทราบ เพื่อตรวจสอบข้อมูลใหม่อีกครั้ง
  • ขั้นตอนที่ 4 : ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบ e-mail ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อยืนยันชื่อสมาชิก และกำหนดรหัสผ่านสมาชิก เพื่อเป็นสมาชิกเว็บไซต์ Pantip.com

   [ชาวต่างชาติสมัครสมาชิก คลิกที่นี่]